Pohjanlahti on alue, johon ilmastonmuutoksen oletetaan vaikuttavan muuta Itämerta enemmän. SmartSea projekti keskittyy tämän alueen muutosten tutkimiseen.

(Svenskspråkiga versioner hittats här)

Projektissa tuotetaan ja sovelletaan uutta tutkimustietoa mm. meteorologian, hydrologian, oseanografian, meribiologian, kemian, geologian, kalatutkimuksen kuin insinööritieteiden alalta. Kymmenien tutkijoiden työpanoksen lisäksi projekti hyödyntää alueen toimialojen asiantuntijoiden tietämystä. SmartSea-projektin aikana tehdään kattava raportti ilmastonmuutoksen vaikutuksista Pohjanlahdelle. Alla olevat tietolaatikot ovat esikatsaus tähän mennessä tehdystä tutkimuksesta ja nykytiedosta.

Tietolaatikot ovat sivun mittaisia, ja keskittyvät yksittäiseen ominaisuuteen tai toimialaan.

Voit ladata kaikki tietoiskut tästä, tai yksittäisen kiinnostavan aiheen alta. Taulukko “Tulevaisuuden Pohjanlahti” tiivistää oletetut muutokset yhdellä vilkaisulla tarkasteltavaksi.

 

 


Yhteenveto taulukko: Tulevaisuuden Pohjanlahti

Ilmasto-olosuhteet

Merenpinnan korkeus

Jokivirtaama

Merijää

Aallokko

Ulapan ravinteet

Ulapan Levamäärä

Rannikon lajit

Rannikon kalasto

Silakan kalastus

Kalankasvatus

Mereiset suojelualueet

Matkailu 

Tuulivoima 

Merenpinnan lämpötila