Bottniska viken är det område av Östersjön som klimatförändringen väntas påverka kraftigast. Projektet SmartSea fokuserar på att undersöka förändringarna i detta område.

(Suomenkieliset versiot löytyvät täältä)
Inom projektet produceras och tillämpas ny forskningsinformation bland annat inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, marinbiologi, kemi, geologi, fiskforskning och ingenjörsvetenskap. I projektet utnyttjas förutom tiotals forskares arbetsinsats också kunskap hos experter inom branschen. Som ett led i projektet utarbetas en omfattande rapport om klimatförändringens inverkan på Bottniska viken. Den här publikationen är en översikt av nuvarande forskningsläget. Publikationen består av inforutor på en sida som presenterar enskilda egenskaper eller branscher. I början av publikationen finns en kort sammanfattning av de förändringar som är att vänta i Bottniska viken.

Ladda ner infopaketet här eller under ett enstaka intressant tema. I tabellet “Bottniska viken i framtiden” sammanfattas förmodade ändringar att snabbt ögna igenom.

 

 


Botniska Viken I Framtiden

klimatforhallandena

havsnivan

alvarnas Vattenforing

havisen

vagor

naringsamnen

algmangden

Arter vid kusten

Fiskar Vid Kusten

strommings fisket

fiskodling

Marina Skyddsomraden

turism

havsvindkraft

Havsvattnets Temperatur