Merialueen kaavoittamiseen tarvitaan tutkimustietoja ja toimintamalleja. Markus Kankainen oli esittelemässä kalankasvatustuotantokierron eri vaiheiden erityispiirteitä Varsinaissuomen Maakuntaliiton järjestämässä työpajassa jossa keskusteltiin miten Kalankasvatus tulisi huomioida kaavoituksessa niin maakunta kuin kuntatasollakin.

SmartSea-hankkeessa tehtyjä aineistoja hyödynnettiin tässä yhteydessä ”Kalankasvatuksen ympäristöluvituksen pilotit” -hankkeessa, joka on valtioneuvoston rahoittamia kärkihankkeita.

Kalankasvatuksen tuotantovaiheet merialueella

SmartSeassa työstetyt kartta-aineistot on mahdollista viedä SmartSean opendata palveluun josta esimerkiksi kaavoittajat voivat hyödyntää alueellisessa merialueen suunnittelussa. Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma on jo siirretty monine kriteereineen opendata aineistoihin.

Markus Kankainen