Suomen ympäristökeskus selvittää SmartSea-hankkeessa Pohjanlahden alueen toimijoiden näkemyksiä matkailun ja vapaa-ajan asumisen kehittämisestä ja kestävyydestä alueella.
Suomeksi: https://query.eharava.fi/2580
På svenska: https://query.eharava.fi/2580?lang=sv

Mereen tukeutuva matkailu ja siihen panostaminen on Pohjanlahdella toistaiseksi pienimuotoista verrattuna esimerkiksi Helsingin seudun, Turun saariston tai Ahvenanmaan matkailuun. Matkailun kehittämiselle Pohjanlahdella on kuitenkin paljon potentiaalia, sillä alueella sijaitsee paljon ainutlaatuisia luonto- ja kulttuuriympäristökohteita. Monet alueen kunnat ovat muuttotappion alueita, ja matkailun kehittämisen haasteina voidaankin nähdä esimerkiksi työvoiman puute tai matkailun painottuminen ainoastaan kesäsesonkiin.
Taloudellisen, sosiaalisen tai ekologisen kestävyyden kannalta ei ole yhdentekevää, kuinka matkailua alueella kehitetään. Jotta Pohjanlahden matkailupotentiaali saataisiin käyttöön, myös matkailun aiheuttamia haittoja täytyy pyrkiä vähentämään. Haittoja voivat olla esimerkiksi paikallisen kulttuurin häviäminen tai luontoympäristön kuluminen.


Tilastot yöpymisten määristä Pohjanlahden maakuntien majoitusliikkeissä kuukausittain paljastavat, että yön yli matkailu painottuu voimakkaasti kesäkuukausiin (Lähde: Tilastokeskus, 2017).

Kyselyn tavoitteena on selvittää:
• Miten kestävän matkailun kriteerit toteutuvat tällä hetkellä Pohjanlahden alueella?
• Miten alueen matkailua voisi kehittää?
• Miten alueen matkailun kestävyyttä voisi kehittää?
• Mitkä ovat alueen tärkeimmät olemassa olevat ja potentiaaliset matkailukohteet?

Kyselyn kohderyhmänä ovat kaikki Pohjanlahden alueen toimijat ja asiantuntijat, kuten kuntien, maakuntien liittojen ja ELY-keskusten virkamiehet, yrittäjät, järjestöt ja tutkijat. Perinteisten kysymysten lisäksi kyselyssä on osio, joissa vastaaja pääsee merkitsemään nykyisiä tai tulevia tärkeitä matkailukohteita kartalle. Pohjanlahden alue jaotellaan kyselyssä kolmeen osaan: Porin ja Rauman seutuun (Satakunta); Vaasan seutuun (Pohjanmaa – Keski-Pohjanmaa) sekä Oulun seutuun (Pohjois-Pohjanmaa – Meri-Lappi), mutta siihen on mahdollista vastata myös valtakunnallisesta näkökulmasta.
Kyselyn tulokset raportoidaan osana SmartSea-hanketta ja niitä hyödynnetään alueen matkailun kehittämiseksi. Kysely on avoinna 18.11.2018 asti.
Kyselyyn voi vastata tästä linkistä: https://query.eharava.fi/2580
Enkätlänken på svenska: https://query.eharava.fi/2580?lang=sv

Maija Tiitu, Anna Strandell ja Kari Oinonen