Tutkimushankkeiden ja kaavoittajien yhteinen merialuesuunnittelutyöpaja järjestettiin 12–13 joulukuuta Suomen ympäristökeskuksessa Helsingissä. Tutkimuksesta kaavoitukseen –työpajassa etsittiin ratkaisuja tutkimustiedon ketterämpään hyödyntämiseen merialuesuunnittelussa. Työpajaan osallistui yli 50 alan keskeistä toimijaa ympäri Suomea, SmartSea –hanke mukaan lukien keskeisenä hankkeena sekä järjestäjänä.

Merialuesuunnitteluhankkeita on runsaasti, eikä tieto uusista tutkimustuloksista aina kulje sujuvasti suunnittelijoille ja muille sitä tarvitseville tahoille. Tutkimushankkeisiin osallistuvilla toimijoilla taas on usein puutteellista tietoa merialuesuunnitteluprosessista. Tutkimuksesta kaavoitukseen –työpajan tarkoituksena oli lisätä yhteistyötä sekä jakaa tietoa ja käytäntöjä suunnittelijoille ja tutkijoille.

Kaksipäiväinen tapahtuma SYKEssä toi yhteen Suomen merialuesuunnittelukentän tärkeimmät toimijat. Työpajaan osallistui yli 50 tutkimushankkeiden edustajaa, suunnittelijaa sekä muita alan toimijoita. Tapahtumassa esiteltiin hankkeita, joiden tutkimus tuottaa tärkeitä työkaluja merten käyttöön ja suojeluun liittyen.

Ensimmäisenä päivänä yhdeksän merialuesuunnitteluun liittyvää hanketta esittäytyi osallistujille. Näistä esitelmistä suunnittelijat saivat tuoretta tietoa hankkeiden tuloksista ja hyödyistä merialuesuunnitelmien laatimisessa. Tutkijoille esiteltiin suunnitteluprosessia sekä poliittisia prosesseja ja puitteita, joiden alla merialuesuunnitelmia tehdään. Prosessin ymmärtäminen auttaa tutkijoita hahmottamaan etenkin sitä, miten tuotetut työkalut ja tulokset voidaan konkretisoida varsinaisessa merialuesuunnittelussa.

Smart Sea –hankkeen johtaja Jari Haapala Ilmatieteen laitokselta  kertoi työpajassa hankkeen toiminnasta, tutkimuksesta ja tuloksista. Esille nousivat etenkin SYKEssä työstettävä merialuesuunnittelutyökalu ja GTK:n merenpohjan tutkimus. Lisäksi Haapala nosti esille Ilmatieteen laitoksen ja Ruotsin ilmatieteen ja hydrologian laitoksen meriolojen mallinnuksen, LUKEn kalakasvatusta tukevan tutkimuksen sekä SYKEn tutkimuksen arvokkaista luontoalueista ja suojelualueista.

Työpajan toisena päivänä keskustelua jatkettiin pienryhmissä, joissa pohdittiin tarkemmin tutkimuksen ja merialuesuunnittelun yhteistyötä ja mahdollisuuksia.. Pienryhmien aiheet olivat:

  • Sininen kasvu
  • Ekosysteemilähestymistapa
  • Maa-meri vuorovaikutukset
  • Tulevaisuuden skenaariot

Pienryhmissä keskusteltiin aiheista etenkin niihin liittyvän tutkimuksen ja kehityksen osalta. Lisäksi ryhmissä pyrittiin löytämään ratkaisuja, miten teemat voitaisiin ottaa paremmin huomioon merialuesuunnittelussa. SmartSea-hankkeessa tehtävä tutkimus liittyy vahvasti jokaiseen näistä aihealueista. Hankkeentutkimustulokset ja työkalut ovat merialuesuunnittelulle tärkeitä ja hyödyllisiä apuvälineitä.

SmartSea-hanke oli yksi työpajan järjestävistä ja rahoittavista tahoista. Lisäksi työpajan järjestämiseen osallistuivat SustainBaltic-hanke, joka edistää Lounais-Suomessa ja Virossa meri- ja rannikkoalueiden kestävää käyttöä sekä Plan4Blue-hankemikä kehittää merialuesuunnitteluosaamista ja merten kestävää käyttöä Suomenlahdella ja Saaristomerellä. Työpajan järjestämisestä vastasi SmartSea-hankeen tutkija Waltteri Niemelä.