SmartSea‐hanke järjesti Blue Growth ‐työpajan Otaniemessä 22. maaliskuuta. Työpajassa pohdittiin tarkemmin, mitä sininen kasvu on ja millaisia mahdollisuuksia se tarjoaa teknologiateollisuudelle. Sinisellä kasvulla tarkoitetaan merten luonnonvarojen hyödyntämistä kestävällä pohjalla.

Tapahtumaan osallistui n. 40 meriteollisuuden ja muiden sidosryhmien edustajaa. VTT vastasi työpajan järjestelyistä yhteistyössä Meriteollisuus ry:n kanssa.

Aamupäivän aikana oli teollisuuden ja SmartSea‐projektin esityksiä teemoista
• uusiutuva energia merellä
• mega-luokan kalankasvatus
• suuret offshore-rakenteet ja arktiset ratkaisut.

Tilaisuuden avasi Valtioneuvoston kanslian Jussi Soramäki. Hän valotti Suomen ja EU:n Sinisen kasvun tavoitteita. Teollisuuden esityksistä vastasivat Suomen Hyötytuulen Toni Sulameri, Wellon Heikki Paakkinen ja Brändö Laxin Pia Lindberg-Lumme.

Iltapäivän työpajassa osallistujat pohtivat yhdessä Sinisen kasvun liiketoimintamahdollisuuksia, joita työstettiin kolmessa työryhmässä. Lupaavimpina ideoina nousivat esille erilaiset toteutustavat monikäyttöisille merialustoille (engl. multiplatform), jotka tarjoavat mahdollisuuden samanaikaisesti energian tuotannon, kalankasvatuksen sekä erilaisten oheistoimintojen toteuttamiseen.

Päivän lopuksi ohjelmassa oli paneelikeskustelu, johon osallistuivat Toni Sulameri (Suomen Hyötytuuli Oy), Eero Mäkinen (Emmanoa Oy), Olli-Matti Tervaniemi (Metsähallitus) ja Elina Vähäheikkilä (Meriteollisuus ry). Paneelikeskustelussa keskusteltiin laajemmin merialustoihin liittyvistä mahdollisuuksista ja haasteista erityisesti kaavoitukseen liittyen. Samaten energian tuotannon haasteet uusiutuvaan energiaan siirtymisessä herätti innokasta keskustelua.

STN:n SmartSea-hankkeen tavoitteena on tarjota tieteellistä ohjausta ja tuottaa uusia innovaatioita Pohjanlahden meriresurssien kestävään käyttöön. Edellä mainitun monikäyttöisen merialustan konseptin kehittämisen lisäksi SmartSean keskeisen tavoite on laajamittaiseen meridataan perustuvan merialuesuunnittelutyökalun (MSP) kehittäminen. VTT:n osuus MSP:ssä on ankarien meriolosuhteiden mallintaminen. Hankkeeseen osallistuu maan johtavia merentutkimuksen asiantuntijoita VTT:n lisäksi seuraavista organisaatioista: IL, SYKE, LUKE, GTK, Helsingin Yliopisto, Turun Yliopisto ja SMHI Ruotsista.

Lisätietoa SmartSea‐hankkeesta:
http://smartsea.fmi.fi 
https://twitter.com/SmartSeaProject

Workshopin esitykset:

Pohjanlahden kestävä hyödyntäminen. Jari Haapala, Ilmatieteen Laitos

SmartSea: Monikäyttöiset merialustat, Eeva Mikkola, Jaakko Heinonen, VTT

Megaluokan kalankasvatus, teknologia ja synergiset toimintamallit. Markus Kankainen, LUKE

Merituulivoiman haasteet ja mahdollisuudet Pohjanlahdella. Jaakko Heinonen, VTT

Off-shore kalankasvatus. Pia Lindberg-Lumme, Brändö LAX

EU:n meripolitiikka: Blue Growth. Jussi Soramäki, valtioneuvoston kanslia

Penguin, the WEC- wave energy with direct conversion. Heikki Paakkinen, Wello

Yhteenveto Blue-growth-työpajasta, Eeva Mikkola, VTT